บิทคับ โชว์เคส เอเปค 2022 นำเสนอเทคโนโลยีบล็อกเชน-NFT

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โชว์เคส เอเปค 2022 นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมฝีมือคนไทย สอดคล้องแนวคิด “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล”

ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) หรือ เอเปค 2022 (APEC 2022) พร้อมเปิดประตูต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจาก 21 เขตเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล หรือ Open. Connect. Balance.

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ในฐานะพันธมิตรด้านการสื่อสารอย่างเป็นทางการของการประชุม APEC 2022 ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการประชุมอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์เพื่อช่วยสร้างการรับรู้ในวาระอันสำคัญของประเทศ

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวว่า นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทย ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่จะได้แสดงศักยภาพสู่ระดับโลกผ่านวาระสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) หรือ เอเปค 2022 (APEC 2022) โอกาสนี้คือช่วงเวลาสำคัญที่ทุกคนจะได้ร่วมเปิดประตูต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 21 เขตเศรษฐกิจ ผู้สื่อข่าวจากทั่วโลก ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกครั้ง เราต้องร่วมมือกันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นานาประเทศต่อประเทศไทย ทั้งด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป จะนำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่สอดคล้องแนวคิด เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบิทคับดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวคิด เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล หรือ Open. Connect. Balance. มาอย่างต่อเนื่อง โดย “OPEN” บิทคับเปิดกว้างให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมสร้างคอมมูนิตี้และสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ

เทคโนโลยี

“CONNECT” บิทคับเป็นสะพานเชื่อมโอกาศทางเศรษฐกิจระหว่างโลกเดิมกับโลกดิจิทัลเพื่อให้ผู้คนก้าวข้าม ได้อย่างปลอดภัย

“BALANCE” บิทคับมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อสร้างสมดุล ด้านเศรษฐกิจแห่งอนาคตให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป มุ่งมั่นเดินหน้าดำเนินธุรกิจโดยสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

วันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ได้ร่วมออกบูธ ภายใต้ชื่อ Bitkub – Go Beyond เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นหลัก โดยภายในบูธจะแบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 : Introduction to Bitkub Capital Group

เป็นโซนที่นำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ กิจกรรมที่โดดเด่น รางวัลที่เคยได้รับ ตลอดจนฉายภาพอนาคตจากนวัตกรรมต่างๆ ที่ได้พัฒนาโดยบริษัทในเครือของ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป รวมทั้งสิ้น 8 บริษัท โดยจะเป็นการนำเสนอผ่านรูปแบบ VDO Presentation

โซนที่ 2 : Bitkub NFT Solution

เป็นโซนที่นำเสนอเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Non-Fungible Token หรือ NFT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ภาคส่วนต่าง ๆ นิยมนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่สำหรับทั้งธุรกิจ ภาคเอกชน ภาครัฐ และงานส่วนบุคคล โดยจะเน้นไปที่ NFT Usecase หรือ ตัวอย่างการใช้งานจริงเป็นหลัก และแบ่งหมวดหมู่ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับชมเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ NFT หมวดเพื่อความบันเทิง ศิลปวัฒนธรรม, NFT หมวดหมู่กีฬาและ Esports, NFT หมวดเพื่อการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีการจัดแสดงชิ้นงานศิลปะที่เป็นชิ้นงานจริง ควบคู่ไปกับชิ้นงานที่ได้มีการนำมาแปลงเป็น NFT เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ภายในโซน Bitkub NFT Solution บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ได้รับเกียรติจากพันธมิตรที่ได้มีการร่วมทำ NFT อาทิ ดารา นักแสดง นางงาม บุคคลผู้มีชื่อเสียง นักกีฬา เพื่อมาบอกเล่าประสบการณ์และความประทับใจที่ได้รับจากการนำเทคโนโลยี NFT เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์การร่วมระหว่างผู้ติดตามกับศิลปินดารา กิจกรรม องค์กรและตราสินค้า

โซนที่ 3 : Bitkub Metaverse

เป็นโซนที่นำเสนอเกี่ยวกับแพลตฟอร์มโลกเสมือนอย่าง “Bitkub Metaverse” ที่พัฒนาโดยบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด และ The Monk Studios โดยจะทำงานอยู่บนบิทคับเชน (Bitkub Chain) เทคโนโลยีบล็อกเชนที่คอยทำหน้าที่บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งในอนาคต มีแผนการที่จะพัฒนาคุณสมบัติการใช้งานให้ผู้ใช้งานไปทั่วไปได้เข้าร่วมอย่างง่ายดายและไร้รอยต่อ ผ่านเครื่องเล่นแว่นตาจำลองโลกเสมือน (VR) ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมออนไลน์ คอนเสิร์ต งานอีเว้นท์ และธุรกิจต่าง ๆ เป็นต้น

โซนที่ 4 : Academic Lounge

เป็นโซนที่นำเสนอเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน ผ่านคอร์สเรียน 5 Game Changing ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับสถาบันโมลเลอร์ (Møller Institute) แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และคอร์สเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อคเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลจากบริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม บิทคับ อะคาเดมี เนื่องจากกลุ่มบริษัทบิทคับมีวัตถุประสงค์หลัก คือการสร้างโอกาสให้กับทุกคนเข้าสู่โลกอนาคต และเราเชื่อว่าการศึกษาจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการยกระดับความรู้ ยกระดับทักษะแรงงาน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน เราจึงมุ่งมั่นที่จะเปิดกว้างในการร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงค์ความรู้และสื่อการเรียนการสอน ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอยู่เสมอ

โซนที่ 5 : Bitkub NFT Creator Studio

เป็นโซนที่จัดทำ NFT ผ่านระบบครีเอเตอร์ สตูดิโอ (Creator Studio) ซึ่งเป็นคุณสมบัติใหม่บนแพลตฟอร์ม “Bitkub NFT” โดยบิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ได้จัดพื้นที่กิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้ามาสร้าง NFT ชิ้นพิเศษเป็นที่ระลึกสำหรับงานในครั้งนี้ได้ โดยมีการออกแบบกรอบลาย APEC เป็นพิเศษสำหรับโอกาสนี้เท่านั้น ผู้เข้าร่วมงานที่เข้ามาถ่ายภาพในโซน NFT Creator Studio จะได้รับ NFT Photo Card ที่มีชิ้นเดียวในโลกและไม่ซ้ำกับใคร เพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับการประชุม APEC 2022 ซึ่งมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และคณะผู้บริหาร บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ อาทิ Mr. Isao Iijima ที่ปรึกษาพิเศษประจำคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น, นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค, พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตลอดจนให้การต้อนรับผู้สื่อข่าวและพันธมิตรด้านการสื่อสารที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมบูธ Bitkub – Go Beyond และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบูธ อาทิ Bitkub Metaverse, ถ่ายภาพ Bitkub NFT Creator Studio และถ่ายวิดีโอที่ระลึกผ่านกล้อง 360 องศา โดยมีการออกแบบกรอบลาย APEC และใส่ดนตรีเพลงค้างคาวกินกล้วยเพื่อส่งเสริมเอกลัษณ์ความเป็นไทยลงไปในของที่ระลึกจากบิทคับอีกด้วย

ปลัด พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเพิ่ม ที่ จ.พัทลุง พร้อมให้บริการสวัสดิการสังคม

ปลัด พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเพิ่ม ที่ จ.พัทลุง พร้อมให้บริการสวัสดิการสังคมแบบ One Stop Service

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ดีเด่น มอบโล่เชิดชูเกียรติคลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น สาขาการศึกษา มอบบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 5 ราย มอบเงินสงเคราะห์ให้ครอบครัวเปราะบาง จำนวน 15 รายๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท อีกทั้งมอบทุนการศึกษาแก่เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 รายๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

สังคม

นายอนุกูล กล่าวว่า ตามที่นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบแนวทางการยกระดับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง ด้วยการให้บริการสวัสดิการสังคมและความช่วยเหลือต่างๆ อย่างครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ คุ้มครอง พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมตามภารกิจของกระทรวง พม. เพื่อให้สามารถตอบสนองความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสถานการณ์ โดยบูรณาการการขับเคลื่อนงานร่วมกับหน่วยงาน 20 กระทรวง และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้ง อพม. ในพื้นที่ อีกทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก ส่งผลให้เป็นศูนย์ต้นแบบของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายของรัฐบาล

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลตำนาน เป็นศูนย์กลางการให้บริการสวัสดิการสังคม ด้วยบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service) เป็นการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างทีม One Home พม. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้ง อพม. ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์ความรู้ต่างๆ เช่น ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การป้องกันและแก้ไขปัญหาคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว สิทธิและบริการสวัสดิการสังคมสำหรับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

 

นักเศรษฐศาสตร์จีนเรียกร้องรัฐบาลจีนกระตุ้นศก.-ลดผลกระทบมาตรการโควิด

นักเศรษฐศาสตร์จีนเรียกร้องรัฐบาลจีนกระตุ้นศก.-ลดผลกระทบมาตรการโควิด

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า บรรดานักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังของจีนต่างพากันเรียกร้องรัฐบาลให้ดำเนินอย่างเร่งด่วนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจจากการชะลอตัวในปัจจุบัน และควรตั้งเป้าหมายการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอย่างน้อยที่ 5% ในปี 2566 มิเช่นนั้นจีนอาจจะเผชิญกับเศรษฐกิจชะลอตัวในระยะยาว

หลิว ชื่อจิน นักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญ ซึ่งเป็นสมาชิกของ คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารประชาชนจีน (PBOC) กล่าวในการประชุม Caixin Summit ที่กรุงปักกิ่งในวันศุกร์ (18 พ.ย.) ว่า หากจีนสามารถ “กำจัดผลกระทบของโรคระบาดครั้งใหญ่ได้เกือบทั้งหมดหรือได้ทั้งหมดในช่วงครึ่งแรกของปีหน้า” และดำเนินนโยบายต่างๆ เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจ การเติบโตที่แท้จริงอาจสูงกว่า 5% ในปี 2566

เศรษฐศาสตร์

“สิ่งสำคัญเร่งด่วนในตอนนี้คือทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจกลับมาเป็นปกติ และมีขนาดการเติบโตที่เหมาะสม” เขากล่าว พร้อมเสริมว่าอัตราการขยายตัวที่ต่ำเกินไปในปัจจุบันไม่ดีต่อเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว ภาวะถดถอยที่ยืดเยื้อจะสร้างความเสียหายต่อผลิตภาพของประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวน นอกจากนี้ เขายังเตือนอีกด้วยว่าเมืองต่างๆ ที่ถูกล็อคดาวน์อาจได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างยาวนาน

หลิวเห็นว่า หลังจากทางการจีนประกาศผ่อนคลายนโยบายโควิดในบางส่วนเมื่อเร็วๆ นี้ ทำให้เกิดสภาวะการณ์ที่น่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ รวมทั้งบรรเทาการชะลอตัวของอสังหาริมทรัพย์ได้

นอกจากนี้หลิวยังได้แนะนำว่า จีนควรตั้งเป้าหมายให้จีดีพีเติบโตเฉลี่ย 5% ในปีงบประมาณ 2565-2566 ขณะที่การเติบโตในปีนี้ยากที่จะขึ้นไปถึงระดับนั้นได้

การที่นักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญออกมาเรียกร้องเรื่องนี้ ก็เพราะว่าช่วงที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้ลดความสำคัญของเป้าหมาย GDP ที่เคยตั้งไว้ “ราว 5.5%” ลงไป จากการที่เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างมาก ทัง้นี้บรรดานักเศรษฐศาสตร์ที่บลูมเบิร์กสำรวจความคิดเห็นนั้นคาดว่า จีนจะขยายตัวเพียง 3.3% ในปีนี้

นอกจากหลิวแล้ว ในงานสัมมนาที่กรุงปักกิ่งนี้ นักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญอื่นๆ ที่ทำงานให้กับหน่วยงานราชการของจีนต่างก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาใส่ใจการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มากกว่านี้ ด้วยเช่นกัน

หยาง เว่ยหมิน เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของการประชุมที่ปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาทางการเมืองระดับสูงสุด เรียกร้องให้ทางการ “ผลักดันอย่างแข็งแกร่ง” เพื่อให้การเติบโตกลับมาสู่แนวทางเดิมในปี 2566 “การเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุสมผล และความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในขณะนี้คืออัตราการเติบโตที่ต่ำเกินไป” หยางกล่าวในการปราศรัย

ขณะที่ หวง อี้ผิง อาจารย์มหาวิทยาลัยปักกิ่งและอดีตที่ปรึกษา PBOC เรียกร้องให้รัฐบาลใช้จ่ายด้านสวัสดิการสาธารณะมากขึ้นในปีหน้าเพื่อสนับสนุนการบริโภค ด้าน เผิง เหวินเฉิง หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ China International Capital Corp เรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโควิด และแจกเงินช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด

 

วีวีดีชูแข้งเจ๋งสุดหงส์ไม่ใช่ซาลาห์-มาเน่

เฟอร์จิล ฟาน ไดค์ กองหลังของ ลิเวอร์พูล พูดถึงนักเตะที่ดีที่สุดในทีมในความคิดของตัวเองไม่ใช่ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ หรือ ซาดิโอ มาเน่ แต่เป็น โรแบร์โต้ ฟีร์มิโน่

สามประสานในแดนหน้าของ “หงส์แดง” ได้รับการยกย่องว่าดีเป็นอันดับต้นๆของโลกช่วยทีมประสบความสำเร็จมากมาย กระทั่ง มาเน่ ย้ายออกไปอยู่กับ บาเยิร์น มิวนิค ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา

ซาลาห์ ถูกยองให้เป็นดาวยิงระดับแถวหน้าของโลกจากผลงานการถล่มประตูมากมาย และการเสีย มาเน่ และทำผลงานไม่ดีนักในปีนี้ทำให้ถูกมองว่าเขามีความสำคัญอย่างยิ่งส่งผลต่อการเล่นของเกม

ข่าวกีฬาล่าสุด

อย่างไรก็ตามในระหว่างสัมภาษณ์ทางพ็อดแคสต์ของ พิตช์ ไซด์ และถูกถามว่าใครคือเพื่อนร่วมทีม ลิเวอร์พูล ที่ดีที่สุดทาง ฟาน ไดค์ ยกให้เป็น ฟีร์มิโน่

“ผมต้องบอกว่าที่ ลิเวอร์พูล คือ ฟีร์มิโน่, คุณต้องรู้ว่ามันยากแค่ไหนที่จะเล่นกับเขาในฐานะกองหลัง เพราะว่าเขาถอยลงไปลึกมาก” ฟาน ไดค์ กล่าว

“ผมต้องบอกว่าเป็นเขา แต่ โม ซาลาห์, ซาดิโอ มาเน่ ติอาโก้ ในตอนนี้ มันสนุกมากที่ได้เล่นกับพวกเขา”

อัพเดททุกข่าวสารของวงการกีฬา ข่าวฟุตบอลล่าสุด >>> โยริส’ ควง ‘เตโอ’ เดี้ยง ถอนทัพ ‘ตราไก่’ หวดเนชั่นส์ลีก

 เว็บพนันบอลออนไลน์ ที่ดีที่สุด

เว็บพนันบอลออนไลน์ ที่ดีที่สุด สนุกสะดวกสบายเล่นง่ายๆได้อย่างปลอดภัย

ในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆสามารถทำได้ง่ายขึ้นการหาข้อมูลถึงคุณสมบัติของ เว็บพนันบอลออนไลน์ ที่ดีที่สุด การเรียกเข้ามาใช้บริการจึงถือได้ว่าเป็นการสร้างความได้เปรียบและมีความปลอดภัยในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติในการสมัครกับเจ้ามือถือหลักโดยตรงมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินพร้อมกับความหลากหลายรูปแบบให้เลือกทำการวางเดิมพันในการ สมัครเว็บบอล กับอัตราการต่อรองที่ถือว่าดีที่สุดทั้งยังมีทีมฟุตบอลทุกลีกทุกสโมสรมาให้บริการกับทีมงานที่เป็นมืออาชีพ สิ่งที่ดีที่สัมผัสได้ในทุกการลงทุน

เว็บพนันบอลออนไลน์ ที่ดีที่สุด

เว็บพนันบอลออนไลน์ ที่ดีที่สุด กับการบริการที่ยอดเยี่ยม

โดยในปัจจุบันการเล่นเกมพนันบอลออนไลน์ เว็บพนันบอลออนไลน์ ที่ดีที่สุด ถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่สร้างความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นทั้ง การเข้าถึงข้อมูลต่างๆก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่จะสามารถสร้างความมั่นใจในการเลือกเข้ามาใช้บริการได้เป็นอย่างดี ในการ สมัครเว็บบอล ทั้งในการเข้าถึงการได้เข้ามาเล่นฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงถือได้ว่าเป็นการเข้าถึงรูปแบบการลงทุนที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางในการสมัครเป็นสมาชิกหรือการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยระบบการจัดการที่มีความทันสมัยรองรับทุกการใช้งานได้อย่างมั่นใจ 

สมัครเว็บบอล

เข้ามาใช้บริการจึงถือได้ว่าเป็นการสร้างความได้เปรียบและมีความปลอดภัยในการลงทุน

ด้วยไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินฝากเครดิตหรือการได้รับโปรโมชั่นที่ตัวนักพนันนั้นเอง จะมีการเพิ่มทางเลือกที่ดีมีระบบการจัดการที่มีความทันสมัย ทั้งยังเป็นหนึ่งในการนำเสนอ เว็บพนันบอลออนไลน์ ที่ดีที่สุด สิ่งที่ตัวนักพนันจะได้รับในการเลือกเข้ามาใช้บริการได้อย่างมั่นใจรูปแบบระบบการวางเดิมพัน ที่ทำให้ทุกการลงทุนนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้นในการจัดการที่ดีที่สุดและเหมาะสำหรับการลงทุนที่จะทำให้การบริการนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถมั่นใจว่าเว็บพนันทำการลงทุนนั้นเป็น เว็บแทงบอล ยอดนิยม ที่ดีที่สุด และเหมาะสมสำหรับการลงทุนได้อย่างมั่นใจ ด้วยคุณสมบัติที่เป็นเว็บตรง และมีการบริการที่เป็นมืออาชีพ พร้อมสามารถตอบโจทย์เหล่าสมาชิกได้นักพนันได้ทุกรูปแบบ กับการเข้ามาเล่นพนันบอลช่องทางการทำเงินที่ถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมากในเว็บที่ได้มาตรฐานสากลและ สมัคร แทงบอลออนไลน์ เป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ทำให้รักษาผลประโยชน์ของเหล่าสมาชิกได้อย่างเต็มที่และมีความมั่นคงทางการเงินเป็นอย่างมาก ทั้งในปัจจุบันเว็บพนันเกิดขึ้นอย่างมากมายโดยในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลต่างๆสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้นผ่านมือถื อซึ่งทำให้โอกาสในการทำเงินที่มากขึ้นอีกด้วย

เครดิตจาก : oilnewtoday.com